Trang chủ / Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Số lượng và thành phần cơ bản của tài liệu lưu trữ tại Trung tâm:

1. Tài liệu, tư liệu lưu trữ hiện đang bảo quản tại TT2 gồm:

– 55 phông và khối phòng tài liệu.
– 13.938 m giá tài liệu, tư liệu.
– 4.396 đĩa và 597 cuộn băng ghi âm.
– Hơn 70.000 phim, ảnh, microfim.

2. Thành phần tài liệu:

Thành phần tài liệu lưu trữ Quốc gia được bảo quản tại TT2 gồm:
– Tài liệu hành chính
– Tài liệu nghe nhìn
– Tài liệu khoa học kỹ thuật

a, Tài liệu hành chính: Phản ánh đầy đủ các lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá… của các thời kỳ phong kiến Pháp thuộc, thời kỳ Mỹ nguỵ ở miền Nam, qua một số phông tiêu biểu như:
– Sưu tập Mộc bản (bản in)
– Thống đốc Nam kỳ
– Toà đại biểu Chính phủ Việt nam
– Phủ Thủ tướng Nguỵ quyền miền Nam
– Phủ Tổng thống đệ nhất Cộng hoà miền Nam
– Phủ Tổng thống đệ nhị Cộng hoà miền Nam

b, Tài liệu khoa học kỹ thuật:
Chủ yếu là sưu tập bản đồ các loại qua các thời kỳ từ 1862-1975 gồm: Bản đồ hành chính, quân sự, giao thông, nông ngư nghiệp và bản đồ địa lý các nước Đông dương và thế giới.

c, Tài liệu nghe nhìn:
Chủ yếu là phim, ảnh thời sự, ghi lại các cuộc tiếp xúc của các quan chức, tướng lãnh các nước với quan chức Nguỵ quyền Sài Gòn. Các cuộc hội thảo, kinh lý của các quan chức cao cấp nguỵ quyền miền Nam trước năm 1975…

d, Mộc bản:
Ngoài thành phần tài liệu như trên, TT2 còn quản lý hơn 32.000 tấm Mộc bản. Tài liệu Mộc bản được hình thành chủ yếu từ hoạt động của Nội các, Quốc Sử Quán, Quốc tử Giám dưới triều Nguyễn (1802-1945).
Nội dung tập trung vào ba vấn đề chính:
– Lịch sử Việt Nam và Trung Hoa
– Văn chương chính thống của triều đình nhà Nguyễn
– Giáo dục
Tài liệu lưu trữ Quốc gia tại TT2 được viết bằng nhiều thứ chữ như Hán-Nôm, Pháp, Anh, Campuchia và chữ Quốc ngữ. Được khắc trên gỗ, vẽ, viết, in trên vải và nhiều loại giấy khác nhau.